- fra lokalhistorier til børnesange
Idé & motivation

Idéen med og motivationen bag projektet Fyr den af, forfar er at:

  • Komponere og udgive nye børnesange på cd og bog med afsæt i danske lokalhistoriske fortællinger - udvalgt af og for børn.


  • Levendegøre gamle fortællinger og styrke interessen for dansk lokalhistorie. Vi håber at børn gennem deres oplevelser med historierne og musikken selv får lyst til at fordybe sig i egen lokalhistorie.


  • Inspirere til en ny og anderledes historieundervisning i folkeskolen. Vi mener at en kreativ tilgang, der tilgodeser tværfaglighed, elev-samarbejde og forskellige kompetencer, kan gøre historieundervis-ningen mere interessant for eleverne og give dem ny og større interesse for faget.

Læs artikler

Sjællandske (pdf)
Lokalavisen Aarhus (pdf)
Nordjyske Ugeaviser (pdf)
Lokalhistorisk Netværk (pdf)

Radio

P1 morgen 24. april 2010 (uddrag).