- fra lokalhistorier til børnesange
Projektets forløb

Projektets vej fra støvede historier i bunden af et arkiv til nye swingende børnesange har været lang og - ikke mindst! - sjov. I de nedenstående afsnit kan du følge alle projektets faser fra planlægning, skoleprojekt og musik- og bogproduktion.

Fase 1: planlægning
På projektleder Rie Hagbards initiativ mødtes projektgruppen for første gang i efteråret 2007. Her indkredsede vi, hvad projektet skulle handle om: at levendegøre gamle fortællinger og styrke interessen for dansk lokalhistorie, introducere en ny og anderledes historieundervisning, der tilgodeser tværfaglighed, elevsamarbejde og forskellige kompetencer og komponere, producere og udgive nye børnesange på cd og bog som et bidrag til den danske sangskat.

Projektgruppen tog kontakt til Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) for at indlede et samarbejde. Begge var positive overfor projektet og ville gerne bidrage med deres ekspertise. Samtidig begyndte vi at lave en handleplan og ansøge fonde om midler til at gennemføre projektet. Til vores store glæde og med stor taknemmelighed kunne vi konstatere at mange sponsorer ønskede at imødekomme vores ansøgning positivt.

Via hjemmesiden og annoncer gjorde vi skolerne opmærksom på projektet og indbød alle landets 4. klasser til at søge om deltagelse. Projektgruppen modtog mange ansøgninger og ti klasser blev udvalgt til at deltage i projektet (se listen her). De ti klasser havde velbegrundede ansøgninger og var rent geografisk placeret jævnt over det meste af Danmark.

Fase 2: skoleprojekt
Hver af de ti deltagende 4. klasser skulle i samarbejde med deres lærere og en lokalhistoriker finde en spændende og sand historie fra lige netop deres område. Dette arbejde stod på i løbet af skoleåret 2008/09. Klasserne var på jagt efter de gode historier i eksempelvis lokalarkivet, på museer eller i gamle bygninger. Også forældre, bedsteforældre og egnens ældre borgere blev sat i sving af de udforskende elever.

Lokalhistorierne skulle undersøges grundigt og videreformidles ved hjælp af tekster, tegninger, fotos, rekvisitter, udstillinger og meget mere. Projektgruppen modtog nogle meget forskellige, flotte og kreative elevarbejder, som inspirerede til arbejdet med sangskrivning og bogproduktion.

Fase 3: Musik- og bogproduktion
Med udgangspunkt i 4. klassernes materiale om deres egns lokalhistorie skrev projektets leder Rie Hagbard tekst og musik til ti nye børnesange. Sangene bevæger sig stilmæssigt i mange forskellige genrer, bl.a. swing, blues, rock og rap.

Med musikalske skitser og et mobilt studie under armen tog projektets komponist og producer på indspilningsturne til alle skolerne. Hver klasse indsang kor på den sang, som de havde leveret materiale til og alle steder blev vi mødt af entusiastiske og sangglade elever

Derefter blev sangene produceret færdigt og det var nu de professionelle solister og musikeres tur til at gå i studiet for at indspille deres bidrag til de ti sange. Samtidig beskæftigede projektgruppen sig med udformningen af bogen, som følger med cd’en. Der blev skrevet uddybende faktuelle tekster til hver af de ti sange og arbejdet med illustrationerne og det grafiske udtryk.

Den endelige udgivelse hedder "Fyr den af, forfar – Fra lokalhistorier til børnesange" og udkom 3. maj 2010 på Turbine Forlaget som cd indlagt i farverigt illustreret bog. Sangene kan også købes som digital download (iTunes m.fl).

Læs artikler

Sjællandske (pdf)
Lokalavisen Aarhus (pdf)
Nordjyske Ugeaviser (pdf)
Lokalhistorisk Netværk (pdf)

Radio

P1 morgen 24. april 2010 (uddrag).